Menü

Haftanın 7 Günü Saat 20:00'a Kadar Vereceğiniz Siparişler Seçtiğiniz Gün ve Saatlerde Teslim Edilmektedir.

KVKK Açık Rıza Metni

Şirketimiz, kişisel verilerinizi DOĞRU ADRESS (“Şirket”) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve DOĞRU ADRESS LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Müşteri Aydınlatma Metninde açıklanan şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgilli yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemekte ve korumaktadır.

Kanun, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza veya açık rızanın aranmadığı diğer kişisel veri işleme şartlarını düzenlemektedir. Kanun’un 5.2’nci ve 6.3’üncü maddelerinde düzenlenen açık rızanıza başvurulmasına gerek olmayan kişisel veri işleme şartları dışında kalan kişisel veri işleme faaliyetlerimize konu kimlik, iletişim, müşteri, müşteri işlem, finansal, lokasyon, pazarlama, denetim ve teftiş, talep/şikayet ve özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıda belirtilen faaliyetlere konu ürün ve hizmetler ile ilişkilendirilmeniz halinde, işleme amaçlarıyla sınırlı olarak açık rızanıza dayalı şekilde işlenecektir.

Onayınıza sunulan bu açık rıza metni ile aşağıda belirtilen faaliyet ve işleme amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimizin kişisel verilerinizi işlemesine onay vermektesiniz. Bu çerçevede, açık rızanıza dayalı olarak Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işleneceği faaliyetler ve amaçlar aşağıda belirtilmektedir.

Bu bağlamda veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, ürünler (şirket tarafından verilen alışveriş kartı, türev kartlar vb.) ve/veya şirket ürünlerinin sunulması ve/veya satışı ile ilgili şirket hizmetlerinin verilmesi, hukuk yönetimi, icraya veya davaya konu uyuşmazlıkların takibi, pazarlama, kampanya yönetimi, sosyal medya yönetimi, etik yönetimi, denetim ve iç kontrol, kimlik tespit yükümlülüğü, ve/veya iş ortaklarınız ile gerçekleştirilen pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, Şirke sistem ve operasyonlarının güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi, değerlendirme, müşteri memnuniyetinin icrası veya takibi, re’sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerinin planlanması/icrası, sunulan ürün veya hizmetlerle ilgili risk yönetimi süreçlerinin planlanması/icrası, müşteri talep veya şikayetlerinin sonuçlandırılması/takibi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması/icrası (ürün veya hizmetlere bağlılık oluşturulması, digital ve/veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktiviteleri, kampanya ve promosyon, kişiye özel pazarlama ve tanıtım aktiviteleri, veri analitiği çalışmaları, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktiviteler, pazar araştırması), iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin  planlanması veya icrası, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası, yetkili kişi ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Ticaret Kanunun’nda belirtilen çerçevede, Şirketin iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu /aracılık ettiği kuruluşlarca ve/veya birlikte sunulan ürün ver hizmetlere ilişkin pazarlama aktiviteleri, müşteri bağımlılığının artırılması, tanıtımın yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin, süreçlerin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenmesini  ve bu amaçlarla Şirkete, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına ve tedarikçilere aktarılmasını kabul etmiş sayılmaktasınız.